Informatie

De Stichting Goes Promotie fungeert sinds 2000 als platform voor alle activiteiten in de binnenstad.

De stichting bevordert activiteiten, festiviteiten en evenementen en dat alles in ruime zin. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de horeca, middenstand en gemeente Goes, geadviseerd door een adviesraad. 

De adviesraad is samengesteld uit deelnemers van maatschappelijke groeperingen, aangevuld door deskundigen. De adviesraad bereidt een jaarlijkse evenementenkalender voor die op basis van variatie, kwantiteit en kwaliteit voldoet aan het doel om Goes een bruisende stad te laten zijn. 

De stichting stimuleert, initieert en coördineert, maar neemt ook zelf initiatieven om evenementen te organiseren.

Wie bestuurt de Stichting Goes Promotie?

Voor alle informatie over het doel van de Stichting, werkwijze en hun bestuurders

Regeling bijdrage evenement

Hier leest u alles over de voorwaarden voor een financiele stimulering van uw evenement

Het evenementenbeleid

Hier leest u alles over het beleid van de gemeente Goes voor evenementen.